Hondenservice 'Flash'

Begeleiding op maat voor uw (actieve) hond!
 

Leer uw hond te ‘dealen’ met de buitenwereld!

Een gedeelte van de foto's is ter beschikking gesteld door Julia Bettendorf, waarvoor dank!

Ik zie het keer op keer terug komen in mijn hondenschool, in de gedragstherapie, maar nog vaker gewoon buiten op straat. Het is vaak mens eigen om pas op het gedrag van hun hond te gaan reageren als deze iets doet wat ons niet bevalt. Helaas slaan we daar de plank vaak mis en missen we een groot deel van de opvoeding! Met name een pup is nog zo blanco; het is aan ons om duidelijk te maken wat we van die pup verwachten. Dit artikel geldt dan ook met name voor pups, jonge honden en honden die moeite hebben om met alle prikkels om te gaan die ze bij uw thuis, maar met name buiten tegenkomen.

Gedrag wat we liever niet zien!

caleb_schoen
caleb_schoen
schapen
schapen
bloembak
bloembak

Er zijn veel prikkels (auto’s, rennende kinderen, andere honden, vee, etc.) in onze samenleving die voor onze honden, en zeker voor pups, niet vanzelfsprekend zijn. Ben ze een stapje voor en ga ze belonen voor gedrag wat u graag ziet, maar geef ze ook de tijd om op hun eigen tempo en manier de wereld te verkennen.

Bedenk voor uzelf welk gedrag u prettig vindt bij uw hond. Vindt u het fijn dat u goed met hem over straat kunt lopen zonder dat hij met al die prikkels ‘iets’ (bv. blaffen, er naar toe willen) moet? Beloon hem daar dan ook voor. Beloon voor rustig gedrag en het rustig kijken naar een prikkel. Als u met uw hond op straat loopt en er loopt aan de overkant een andere hond waar uw hond (in 1e instantie) rustig naar kijkt, beloon hier dan voor! Wacht niet af tot uw hond begint te trekken of te blaffen naar die andere hond. Gemiste kans! Dan gaat u waarschijnlijk aandacht geven aan gedrag wat u juist niet wilt en leert u uw hond alleen maar dat zijn gedrag op dat moment iets oplevert. Wat betekent dat er een grote kans bestaat dat hij dit gedrag steeds meer en heftiger in zal gaan zetten.

Als uw pup ergens rustig gaat liggen of mensen onderweg rustig passeert, zijn dat bv. uw beloningsmomenten! Want dat gedrag vinden we toch prettig? De realiteit is echter dat we de hond daar vaak niet voor belonen maar op het moment dat de hond rondjes over het nieuwe bankstel gaat rennen of tegen mensen op gaat springen, dan gaan we ineens heel veel aandacht aan de hond schenken, om hem duidelijk te maken dat dat niet de bedoeling is. Waarschijnlijk voor de hond niet de leukste aandacht, maar het is wel aandacht! En wat leert de hond? Als ik rustig lig of rustig naar andere mensen en honden kijk, dan levert het me niets op, maar als ik bv. over het bankstel ren of tegen andere mensen opspring, krijg ik juist heel veel aandacht! Waar denkt u dat uw hond op den duur steeds meer voor zal gaan kiezen? Uw hond is niet ongehoorzaam of stout; hij doet precies datgene waar u hem in principe voor heeft ‘beloond’!

Stuur bij waar nodig, maar leer uw hond vooral ook om zelf na te denken en beloon voor de juiste keuzes! En ga daarin de lat steeds hoger leggen, maak dus wel stapjes vooruit. Het constant sturing geven of de hond afleiden, daar leert uw hond namelijk niet zoveel van. Ja, dat hij u nodig heeft om de juiste keuzes te maken. Begrijp me niet verkeerd; ik ben absoluut een voorstander om een hond sturing te geven of zelfs af te leiden als er een situatie is die de hond niet aan kan. Uw hond leert er op zo’n moment niet veel van, maar u voorkomt wel dat hij een slechte leerervaring heeft door bv. er naar uit te vallen. Dus in sommige situaties ben ik absoluut voorstander van een zgn. ‘escape’. Maar het is toch veel fijner om uw hond te leren om te gaan met de verschillende situaties?

Geef u pup/hond de tijd om situaties rustig in zich op te nemen, beloon op tijd en voorkom ongewenst gedrag!

Ga uw hond vaker belonen als hij gedrag vertoont wat u prettig vindt. Leer ze dat rust en rustig gedrag ze meer oplevert dan druk gedrag. En neem vooral de tijd hiervoor! Enkele voorbeelden:

  • Als u met uw hond op straat loopt en er komt een rennend kind aan en uw hond kijkt hier rustig naar, markeer dit gedrag dan door een brokje te geven of wat brokjes op de grond te strooien. Dus niet eerst de aandacht vragen van de hond maar juist op het moment van het kijken naar het kind de brok voor de neus houden. Houdt er rekening mee dat als de afstand tot het rennend kind kleiner wordt, dit ook voor uw hond moelijker kan worden. Dus maak dan eventueel de afstand groter, beloon sneller achter elkaar of kies voor een ‘escape’ door bv. voer te blijven strooien tot dat de ‘prikkel’ voorbij is.
  • Als uw pup netjes in huis ergens gaat liggen, loop er dan eens naar toe en leg een brokje tussen zijn voorpoten in. Misschien komt hij dan wel achter u aan in de hoop op meer brokjes, maar als u dit gedrag negeert en pas weer een brokje neerlegt tussen zijn pootjes als hij weer rustig ligt, leert de pup snel genoeg waar het om gaat.
  • Als uw hond de bezem wilt ‘aanvallen’ als u buiten de stoep veegt, leer hem dan eerst, dat hij hier niets mee hoeft door gelijk te belonen als hij de bezem ziet, maar er niets mee doet. Gaat dit goed, maak dan een minimale beweging met de bezem en beloon gelijk weer (voordat uw hond richting bezem wil gaan). Door steeds de bewegingen iets groter te maken en op tijd het juiste gedrag te markeren door een beloning, leert uw hond dat hij er verder niets mee hoeft. 
  • Uw puppy ziet ineens een container staan waar die normaal niet staat. Dat is vreemd en misschien ook wel spannend. U pup staat stil en kijkt gebiologeerd naar de container. Geef uw pup hier even de tijd zodat hij ‘zijn verhaal kan afmaken’ en zelf een beeld kan vormen. Probeer hem niet te lokken of te zeggen dat hij mee moet lopen of zelfs aan de riem te trekken. Geef hem tijd en de kans om een keuze te maken. Afhankelijk van uw pup zal de pup langzaam zelf dichterbij gaan en langs de container oplopen of misschien wil hij de container verder onderzoeken door eraan te snuffelen. Misschien vindt hij het prettiger dat u eerst even naast de container gaat staan zodat u hem hierin steun kunt geven. Belangrijk is echter dat het niet geforceerd wordt!

Beloon rustig gedrag  terwijl er 'prikkels' in de buurt zijn. 

Zo zijn er uiteraard nog tientallen voorbeelden te noemen. Onthoudt dat hier zeker geldt: ‘Jong geleerd, is oud gedaan’. Als uw pup van jongs af aan leert om zich rustig te gedragen in allerlei verschillende situaties en niets hoeft met de prikkels die hij onderweg of thuis tegenkomt, des te stabieler zal hij zijn op volwassen leeftijd. Ga voor succes en probeer dus de situatie ook zo te managen dat uw hond ook echt voor succes kan gaan. Maar ga ook gelijk (kleine) stapjes vooruit. Dus als u merkt dat de hond iets beheerst, ga dan gelijk een stapje verder zodat u niet blijft ‘hangen’ in hetzelfde gedrag, maar wel vooruitgang boekt. Dus waar bijvoorbeeld eerst uw pup 5 seconden rustig ligt, werkt u rustig naar meer tijd toe dat hij rustig blijft liggen. Raak niet gefrustreerd als het niet zo snel gaat als u zou willen; honden denken niet van; zo nu zullen we eens even de ‘etter’ uithangen. Als ze bepaald gedrag vertonen, dan doen ze dat omdat ze hebben geleerd dat het iets oplevert. Ben ze een stapje voor zodat je voor dat succes kunt gaan en het voor jullie beiden veel plezieriger wordt. Vergeet ook vooral niet om soms kostelijk te lachen om uw hond, iedere hond heeft zijn eigen unieke persoonlijke gedragingen. En houdt zeker ook rekening met de gemoedstoestand van uw hond. Het zijn tenslotte geen robots! En gaat het toch fout, blijf dan rustig! Als we willen dat onze hond prettig en rustig gedrag vertoont, dan moeten wij daarin het voorbeeld geven. Probeer u in te leven hoe uw hond zich voelt, zorg dat hij ook op tijd zijn rustmomenten krijgt en probeer een balans te vinden in datgene wat hij aankan. 

Geniet van uw viervoeter; ze zijn het dubbel en dwars waard!