Home Nieuws Over mezelf Hondenservice Mijn honden In herinnering Contact

GEDRAGSTHERAPIE

Normaal gesproken is het hebben van een hond leuk. Maar soms ontwikkelt uw hond in de loop van de tijd gewoontes waar u minder blij mee bent. Wat door ons als probleem wordt gezien, is voor de hond vaak heel normaal hondengedrag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er niets mee kunnen. Meestal is het (probleem)gedrag van uw hond heel goed om te buigen naar wat voor ons gewenst gedrag is. Een gediplomeerd kynologisch gedragstherapeut komt hiervoor bij u thuis en stelt door middel van een vraaggesprek en observatie een diagnose. Aan de hand van die diagnose wordt er een behandelplan opgezet met een bijpassende therapie, waarna u in de meeste gevallen zelf aan de slag kunt. Soms is het nodig om daarnaast één of meerdere privélessen te volgen.


De volgende zaken kunnen als probleemgedrag gezien worden:


Werkwijze:

Ik kom voor een consult bij u thuis. Tijdens dit consult doe ik het

vraaggesprek, de observaties en de verschillende testen die nodig zijn voor

een goede diagnose. Hierna vertel ik u wat mijn bevindingen zijn en de

therapie hiervoor. Duur: 2 á 3 uur.  

De uitgewerkte therapie krijgt u binnen een week via de mail of per post

toegestuurd.

Indien nodig maken we tijdens het consult een afspraak of het noodzakelijk

is dat er één of meerdere privélessen gevolgd worden. Indien dit niet het

geval is, dan spreken we af dat u ongeveer drie weken na het consult laat

weten hoe de therapie loopt en of we hierin nog aanpassingen moeten doen.

Uiteraard kunt u ook eerder bellen of mailen als u vragen of problemen met

de therapie ondervindt.      Ter aanvulling:

        worden voldaan.

        wordt dus apart afgerekend.

        intensief volgt. Dan alleen heeft de therapie de grootste kans van slagen.Wij geven géén advies over de telefoon of mail. Om de situatie goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat wij persoonlijk de hond en de omgeving van de hond zien en hier zodoende op in kunnen spelen.